Le coin du prof
Franse taal cursusbanniere 2

Intake gesprek

Elke kandidaat wordt vrijblijvend uitgenodigd voor een oriënterend gesprek.
Hierin worden de persoonlijke wensen en behoeften in kaart gebracht en een niveautest afgenomen.
Na deze kennismaking komt LE COIN DU PROF met een studieadvies en een kostenbegroting, waarin rekening wordt gehouden met de doelstellingen en mogelijkheden van de kandidaat.

 

 

Taal trainingen

Op basis van de resultaten van de bijdragen en de analyse van de behoeften, wordt een cursusprogramma aan u verstrekt.

Lesdagen en -tijden worden in overleg met de cursist vastgesteld (flexibel lesrooster).
De cursist krijgt de volle en onverdeelde aandacht van de leraar.
Lesniveau, -tempo en -inhoud worden volledig afgestemd op de deelnemer.Inbreng van eigen(bedrijfs)materiaal is mogelijk.

Tegen het einde van de cursus ontvangt u een evaluatie van uw geboekte vooruitgang en van uw behaalde niveau

 

 

 

 

Om deze onderneming tot een succes te maken. Dank aan:
Een nauwkeurige analyse van de behoeften en vastlegging van de doelstellingen.
Een grondig onderzoek naar de opbouw en achtergrond van de sollicitant en inventarisatie van aanwezige kennis en niveaus.
Het opzetten van een cursusplan.
Het uitvoeren van het cursusplan door de docente met vastgelegde tussentijdse evaluaties.